• SARIYER
  Yönetim
  1- Eşref KELEŞrnBaşkan / Temsilcilik

  2- Tuncay GÜNDEMrnBaşkan Yardımcısı / Temsilcilik

  3- Salim ÖZGENrnBaşkan Yardımcısı / Temsilcilik

  4- İslam SARIOĞLUrnBaşkan Yardımcısı / Temsilcilik

  5- Ahmet BALTACIrnYönetim Kurulu Sekreteri / Temsilcilik

  6- Murat SELALMAZrnYönetim Kurulu Üyesi / Temsilcilikrnrn7- Yunus KARAKUŞrnYönetim Kurulu Üyesi / Temsilcilik
  Görev alanı
  1 - Görev alanı: Sarıyer ilçesinde bulunan üyemiz Fırın ve Unlu Mam. işyerleri ilernEkmek Üretim ve Pazarlanması yönünden Sarıyer ilçesinin ilgili bölümlerinirnkapsar.

  2 - İlçe Denetim Sorumluları'nın Sendika Merkez Yönetimi ile birlikte hareketrnederek, Bölgesindeki Ekmek Üreticileri arasında birlik ve dayanışmayı sağlaması,rnEkmek Üreticileri'nin, Kooperatifleşme ve ekmek pazarlaması hususlarındarnyönlendirilerek mesleğin canlandırılmasına katkıda bulunması; Haksız rekabetirnönleyerek hijyenik şartlarda sağlıklı ekmek üretiminin sağlanması; TüketicirnHaklarının korunarak üretim ve satış yapılmasına öncülük edilmesi, Fırın İşyerleri,rnEtiketsiz Ekmek Satışı, Bakkal-Market gibi Ekmek satış noktalarında kurallararnuygun satış yapılıp yapılmadığı hususlarında Belediyeler, Zabıta Müdürlükleri,rnİl-İlçe Sağlık ve Tarım Müdürlükleri ve Esnaf Odaları ile koordineli bir çalışmarnve "İşyeri Denetimi" yapması, üyelik işlemleri eksik olan Fırın İşyerleri'nin üyeliklerinin ve Sendika aidatlarının tahsilinin yapılması ve bu konulardakirngünlük, haftalık ve aylık rapor ve yazışmalarını sendikamız merkezine ulaştırmasırnöncelikli görevidir.

  3 - İş bu Yetki Belgesi (Ana Tüzük Madde 15/d) hamili Denetim Sorumlusu Bilgileri,rnSARIYER Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'na 09.04.2008 tarih ve (43) sayılırnYönetim Kurulu kararımızla bildirilmiş olup görevden alınma hariç, BİR YIL sürernile geçerlidir.

  4 - Sendika; Temsilcilik çalışmalarını yürütmek amacıyla görevlendirdiği üyelerinin,rnAna Tüzüğe ve Görev alanlarına aykırı davranmaları sonucunda, bu üyelerirngörevden alır.
  Adres
  Cumhuriyet Mah. Arabayolu Cad. No: 65rnTarabyaüstü / Sarıyer-İST.
  Telefon
  0212 223 35 22
  Faks
  0212 455 84 00

Kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Yetkili kişi: Selma Esenler

Telefon: 0212 249 34 24

E-posta: selma.esenler@ekmekissendikasi.org.tr