Temsilcilik Başvurusu

TEMSİLCİLİK BAŞVURU

Sendikamız İlçe Temsilciliği ile ilgili başvurularınız için gerekli şartlar;

Sendikamız Üyesi olmak

Üyelik görevlerini yerine getirmek

İlçe Temsilcilik Yönetim Kurulunda görev alacak en az 5 kişinin belirlenmesi

İlçe Temsilciliğinde görev alacak üyelerimizin;
a)İşyeri Ruhsat Fotokopisi
b)Gıda Sicil Belgesi İzni Fotokopisi
c)Üretim İzni Fotokopisi
d)Nufus Cüzdan fotokopisi
e)1 Adet vesikalık fotoğraf
f)Temsilcilik adres ve telefon bilgilerinin eksiksiz olarak tamamlanması ve Sendika Genel Merkezimize ulaştırılması gerekmektedir.

TEMSİLCİLİĞİ SONA ERDİREN HALLER

Temsilcilik Görev ve yetkileri dışına çıkmak
Sendika Merkezi ile birlikte hareket etmemek
Sendikanın Ana Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak ve üyelikten çıkarılmak

TEMSİLCİLİK İSTİFA

Temsilcilik Yönetim Kurulunda görev alan üyemiz, durumu belirten imzalı bir dilekçeyi Sendika Merkezimize taahhütlü posta yoluyla bildirerek görevinden istifa edebilir.

Kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Yetkili kişi: Selma Esenler

Telefon: 0212 249 34 24

E-posta: selma.esenler@ekmekissendikasi.org.tr