İlan ekleme sözleşmesi

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası İlan Ekleme Sözleşmesi


1. Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası hizmetlerinden faydalanmak istiyorsanız, öncelikle kayıt formlarından herhangi birini doldurmanız ve Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt edilmesi gereklidir. İlgili Sözleşmeyi okuduktan sonra sözleşmeye onay verilebilinir ya da vazgeçilebilinir.

2. Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası sözleşmeye onay veren kişilere internet ortamında farklı hizmetleri (ilan ekleme, firma üyelikleri, fiyat takipleri, vb.) sunmaktadır.

3. Kullanıcılar,

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası’nın kurumsal web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlandığı sırada, ilan, kayıt ve fiyat formlarında yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya eksik olmasından doğabilecek zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hallerde üyeliğinin veya aldığı hizmetin sona erebileceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası’nın kurumsal web sitesinde sunulan hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası'na ait olduğunu, bu yazılımları ya da hizmetleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını ve pazarlamayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası’nın kurumsal web sitesinde vermiş olduğu hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası'nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası’nın kurumsal web sitesinin geneline zarar verecek veya Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası’nı başka sitelerle mahkemelik duruma getirebilecek herhangi bir yazılım veya dosya bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını kabul ve taahhüt etmiştir.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası’nın kurumsal web sitesinde verilen hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere özel bilgilerin yer alabileceğini ve bazı servislerin 18 yaşından küçükler tarafından kullanılmayacağını ve 18 yaşından küçük olanların bu servislere üye olamayacağını ve bu servisleri kullanamayacağı, aksi halde Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası'nın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Ekmek Sanayii İşverenleri Sendikası’nın kurumsal web sitesindeki hizmetlerden faydalanırken kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası'nın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası’nın kurumsal web sitesinde sunulan hizmetlere Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Üye ve kullanıcı verilerinin Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası’nın ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası'nın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar ve bilgiler göndermemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını kabul ve taahhüt etmiştir.

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası’nın kurumsal web sitesindeki diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası’nın kurumsal web sitesindeki hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası'ndan tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası'ndan izin almadan Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası kurumsal web sitesindeki hizmetlerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası’nın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

Kurallara aykırı davrandığı takdirde Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası'nın gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi ve kullanıcıyı servis dışına çıkarma, kullanıcı engelleme ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası'nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta, yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Üye e-posta ve şifresiyle ya da başkasının adına yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği faaliyetlerden sorumlu olacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

4. Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası'nın sahip olduğu haklar,

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası’nın üyelerine, kullanıcılarına veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkına sahiptir.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda

Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda

Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası üyelerinin kurumsal web sitesinde verilen hizmetlerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası sorumlu tutulmayacaktır.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası üyelerinin ve kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası'ndan telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir. 

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım ve reklam amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası'nın sorumlu olmadığını kabul eder.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan iş bu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası’nın kurumsal web sitesinde sunmuş olduğu hizmetlerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

5. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vb.) uygulanacaktır.

6. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Sultanahmet) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

7. Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “kabul ediyorum” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer

8. Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir. 

Kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Yetkili kişi: Selma Esenler

Telefon: 0212 249 34 24

E-posta: selma.esenler@ekmekissendikasi.org.tr