UN FİYATLARIYLA İLGİLİ BAKANLIĞA Talepte Bulunduk


                                                                                                                                  Tarih   :13.08.2018
                                                                                                                                  Sayı     :2018 – 101
                             T.C.
       TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI 
                                             ANKARA
 
 
Bilindiği gibi üretmiş olduğumuz ekmeğin en büyük hammaddesi un’dur. Ekmek Maliyetlerimizin yaklaşık %30 - %40 ‘ını un girdisi oluşturmaktadır
Şu günlerde döviz de yaşanan beklenmedik artışlar,  piyasada olumsuz bir etki yaratmış ve bunu fırsat bilen bir kısım un değirmenleri – işletmecileri de buğday fiyatlarını bahane ederek un fiyatlarında süpekülatif bir artış yapmışlardır.
En büyük buğday ofisi olan Toprak Mahsulleri Ofisinin şu ana kadar buğday satış fiyatlarında herhangi bir artışta bulunmadığını bilmekteyiz. Buna rağmen un değirmenleri ithal buğdayı bahane ederek bir çuval un’a 25 TL – 40 TL arasında artış yapmışlardır. 50 Kg.’ lık bir çuval Ekmeklik un’un fiyatı kalitesine göre 95 TL – 115 TL arasında değişmektedir.
Önümüzdeki 9 günlük bayram tatilinde değirmenlerin çalışmayacağını ve un sevkiyatı yapmayacaklarını da dikkate aldığımızda biz fırın işverenlerini (üyelerimizi) un tedarik etmeleri konusunda zor durumda bırakmışlardır.
Aynı zamanda eski un siparişlerimizi de çeşitli bahanelerle yok sayarak yeni fiyattan un siparişlerine bizleri zorlamaktadırlar.
Diğer yandan kilosu 3 TL – 3,50 TL arasında olan maya fiyatları da 5,00 TL’ ye çıkarılmış bulunmaktadır.
Un ve Maya konusunda Bakanlığınızın ivedilikle bir çalışma yaparak fiyatların makul düzeye çekilmesi konusunda düzenleme yapılmasını arz ve talep ederiz.
 
                                                                                                                      Saygılarımızla,
                                                                                                                      Av. Çetin KEÇELİ   
                                                                                                                      Genel Başkan

Kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Yetkili kişi: Selma Esenler

Telefon: 0212 249 34 24

E-posta: selma.esenler@ekmekissendikasi.org.tr