Ekmek Randımanı..

                    Son günlerde ekmekle ilgili görsel ve yazılı basında çıkan haberler gerçeği yansıtmadığı gibi yasalara uygun çalışan fırıncımızı da zor durumda bırakmaktadır.  
                    2012 yılı ocak ayında yürürlüğe giren ekmek tebliği kapsamında üretim ve satış yapan işverenlerimiz ne yazık ki almış oldukları unun randımanı konusunda sıkıntılar yaşamış ve gereksiz yere cezalarla karşılaşmıştır. Bu konuda hammaddenin yeterli randımana sahip olmasının tüm sorunları çözebileceği gerçeğinden uzaklaşarak uncuların fırıncılara yönelik suçlamaları durumu daha da zorlaştırmaktadır. Bilinmelidir ki fırıncılar un ihtiyaçlarını büyük un fabrikalarından temin etmektedirler. Unlarını kendileri öğütmemektedirler. Hal böyle iken ekmek konusunda yaşanan sıkıntının fırıncıya mal edilmesi haksız bir durumdur.
                    Çünkü 650 randımanlı un “beyaz un” dur. Yani, kepeği arındırılmıştır. Beyaz un kullanılarak yapılan ekmekler esmer olmaz. Ekmeğin gözle görünen bir esmerliğe sahip olabilmesi için un randımanının en az 800 olması gerekmektedir. Aksi takdirde esmer ekmek çıkartabilmemiz mümkün değildir.
                     Eskiler hatırlar, Ülkemizde 2 çeşit ekmek yapılırdı.
                     Birincisi; francala “beyaz un” dan yapılan ve baston şeklinde üretilen.
                     İkincisi ise; “Esmer un” dan yapılan ve içindeki kepek oranı “beyaz un” a göre iki kat fazla olan, yuvarlak olarak üretilen asker tayinine benzeyen ve francaladan farklı olan ekmeklerdi.
                    Son düzenlemeyle un üreticisinin, ekmeğin istenilen kepek oranına sahip olamaması konusunda fırıncıya kabahat yükleyen iddialarının gerçekle hiçbir alakası yoktur. Fırıncının bu konuda hiçbir kusuru yoktur. Fırıncılarımız, un üreticisinden almış olduğu una, maya, tuz ve su ilave ederek ekmek üretmektedir. Un beyaz ise ekmekte beyaz çıkar, fırıncının buna yapacak hiçbir şeyi yoktur.
                    EKMEĞİN üretildiği unun kepek oranını artırırsanız, ekmek esmerleşir. Bunun gerçekleşmesi için Bakanlık çıkaracağı yeni tebliğle, Un Üreticisinin 800 randımanlı ekmek unu üretmesini zorunlu kılmalıdır. Konuyla ilgili Bakanlık uzmanları bile araştırmadan alel acele tebliğ çıkartarak sonra yeterli olmadığını görünce değiştirmek zorunda kalıyorlar.
                    Fırın ve marketlerde satılan “kepekli ekmekler” ise beyaz standart una, kepek unu katılarak yapılır. Bunun ekmeklik unla alakası yoktur. İstenilen düzeyde ekmek üretebilmemiz için tebliğin değiştirilmesi gerekmektedir.
                   Yapılacak olan tebliğ değişikliğiyle ekmeklik unların 800 randımanlı olarak üretilmesi gerekmektedir. Ayrıca; yapılan Bakanlık Denetimlerinde haksız yere fırıncılara para cezaları veriliyor, bize göre bu cezalar çok yüksektir. Bu haksızlığın giderilmesi gerekir. Unlardan numune alınmalıdır. Un numuneleri fırınlardan alındığı zaman kullanılan unun tebliğ hükümlerine uygun değilse, cezaların o unu üreten firmalara verilmesi gerekir.
                                                                                                                                                                                                                   Muharrem KEÇELİ
                                                                                                                                                                                                       Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası
                                                                                                                                                                                                                    Genel Başkan

Kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Yetkili kişi: Selma Esenler

Telefon: 0212 249 34 24

E-posta: selma.esenler@ekmekissendikasi.org.tr