CEZALARA DİKKAT?

CEZALARA DİKKAT…

Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ nde  04.01.2012 tarihinde yapılan yeni düzenlemeler ile  ekmeğin fiziki yapısına birçok farklılık  getirilmiştir.  Ocak ayında yürürlüğe giren tebliğin bazı değişiklikleri uyum süresi verilerek yürürlüğe girmiştir.
Bu bağlamda, Un randımanı konusunda da yapılan yeni düzenlemeler Temmuz ayı itibariyle yürürlüğe girmiş ve üretilen ekmeklerin kül ve tuz oranlarının kodekse uygun hale getirilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi aksi takdirde cezai müeyyidelere maruz kalmalarının kaçınılmaz olacağı ifade edilmiştir.
Dolayısıyla temmuz ayı itibariyle birçok ilçede, İlçe Tarım Müdürlükleri yetkilileri satışa sunulan ekmeklerin kül ve tuz oranlarının kodekse uygunluğu konusunda denetimler yapmışlardır. Denetimler sonucunda bazı işletmelerin ürettikleri ekmeklerin kül ve tuz oranlarının istenilen düzeyde olmadığı anlaşılmış ve para cezaları kesilmiştir.
Sendika olarak Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde yapılan düzenlemelerin uygulanması konusunda işverenlerimize bilgiler vererek cezalarla karşılaşmalarına engel olmaya çalışmaktayız. Cezai müeyyidelerle karşılaşmış işverenlerimizle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bir çok konuya hassasiyet gösteren işverenlerimizin ürettikleri ekmekteki kül ve tuz oranlarının istenilen düzeyde tutulması konusunda sıkıntı yaşadıklarını gözlemlemiş durumdayız. Kasıt olmayan bu durum karşısında işverenlerimiz çaresiz kalmakta ve bu denli büyük para cezalarına maruz kaldıklarından dolayı mağduriyetleri artmaktadır.
İşverenlerimizin yaşadıkları bu durum karşısında  Sendika Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, Bakanlık düzeyinde görüşme talebinde bulunarak en kısa sürede yaşanan bu mağduriyetin önlenmesini ve işverenlerimizi üretimde zorlayan bu durumun daha basit bir biçimde çözüme kavuşmasını sağlayacak önlemlerin alınması talebinde bulunulacaktır.
İşverenlerimizden Bakanlığa iletilmek üzere, konuyla ilgili ceza zabıt tutanaklarını Sendika merkezimize ulaştırmasını önemle rica ederiz.
                                                                                                                             Saygılarımızla,
                                                                                                                             Yönetim Kurulu

Kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Yetkili kişi: Selma Esenler

Telefon: 0212 249 34 24

E-posta: selma.esenler@ekmekissendikasi.org.tr