Av. Büşra KASRANOĞLU ve Merve ÖZGÜL


                                                                                                                      Tarih   :09.08.2018
                                                                                                                      Sayı     : 2018 – 98
 
            Değerli Meslektaşlarımız,
 
         Yönetim Kurulu olarak Öz Gıda İş Sendikası Marmara Bölge Temsilciliği ile 09.07.2018 tarihinde biten Toplu İş Sözleşmesini mevcut ücretlere %10 zam yaparak bağıtlamış bulunmaktayız. İşverenler olarak bizlere ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.
         Bilindiği gibi; İş Davaları açılmadan evvel 2018 yılından itibaren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’na göre “Arabuluculuk Sistemi” getirilmiş olup Arabuluculuk neticesinde taraflar anlaşamaz ise dava açma hakkına sahiptirler. Bu yasa ile İş Davalarında uzlaşma olasılığı arttığından üyelerimizin mağduriyetinin azalacağını düşünmekteyiz. Kıdem tazminatı fonunun da bir an evvel uygulanmaya alınması en büyük beklentimizdir. 
         Gerek İş Kanunuyla ilgili gerekse diğer konularda olmak üzere Sendikamız; ayda 2 defa Çarşamba günleri saat 13.00 ile 15.00 saatleri arasında Av. Büşra KASRANOĞLU (aynı zamanda iş mahkemelerinde bilirkişi olan ve Baroda İş Hukuku üzerine eğitim veren)
ve Merve ÖZGÜL ile Hukuk Müşavirliği konusunda anlaşmış sağlanmıştır.
         Üyelerimize her konuda danışmanlık hizmetinde bulunacaklardır.
         Üyelerimizden gelen talep doğrultusunda Lavaş Ekmeği – Tandır Ekmeği – Suriye Ekmeği adı altında yönetmelik dışı faaliyet gösteren işyerleriyle ilgili ilçe Belediyelerine gerekli yasal işlemlerin yapılması için başvuruda bulunduk.
         Ayrıca maliyetlerdeki devamlı artışın yaratacağı Haksız Rekabetin önlenmesi için ilçelerimizdeki meslektaşlarımız arasındaki dayanışma, yardımlaşma ve işbirliği çalışmalarına destek vermekteyiz. Davet edildiğimiz toplantılarına katılmaktayız.
         Bunun yanında ekmeğin başlangıç gramının 200 Gr düşürülmesi sonrasında bazı ekmek üreticileri bu gramajdan ekmek üretirken büyük bir çoğunluğu 250 Gr ekmek üretimine devam etmektedir.
 
 
 
Tabi bu konunun ileride bölgeler arasında büyük bir sorun teşkil edeceği aşikardır.
Bu güne kadar yapılan görüşmeler neticesinde İstanbul genelinde gerek kalite gerek maliyetler göz önüne alınarak işverenlerin 250 Gr’ın doğru gramaj olduğu fikri ağır basmaktadır.
Konuyla ilgili ilerleyen zamanlarda sektörümüzün büyük zararlar görmemesi ve kaos yaşamaması için ortak düşüncede birleşip tek gramajdan üretimlere devam edilmesinin sektörün selameti açısından önem arz ettiği bir gerçektir. Bu konuda başlangıç gramajı fikir birliği oluştuğu takdirde ilgili mercilere gerekli müracaatlar yapılacaktır.
Ayrıca KDV iadelerimizin kesintisiz ödenmesi için İstanbul Ticaret Odası’na yaptığımız müracaat neticesinde meslek grubumuzun desteğiyle Yönetim Kurulu önerisi olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına talep ve beklentiler raporuna bu durum eklenmiştir. Konunun hassasiyetle takip etmekteyiz.
Sendikamız meslektaşlarımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak faaliyetine devam etmektedir.
İşlerinizde başarılar dileriz.
 
                                                                  Saygılarımızla,
                                                                           Yönetim Kurulu                               

Kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Yetkili kişi: Selma Esenler

Telefon: 0212 249 34 24

E-posta: selma.esenler@ekmekissendikasi.org.tr