6331 Sayılı Kanununa Göre İşverenlerin Sorumlulukları..

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI
50 ve daha fazla çalışanı bulunan iş yerleri
1 Ocak 2013 tarihi itibari ile tehlike sınıfına bakılmaksızın işveren;
1-      İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Sağlık Personeli ile sözleşme yapmalıdır.
2-      İş yerinin Risk Analizi Raporunu yaptırmalıdır.
3-      İş yerinin Acil Eylem Planını yaptırmalıdır.
4-      Çalışan bütün personele İş Güvenliği Eğitimlerini verdirmelidir.
 
 50 ‘nin altında çalışanı bulunan iş yerleri
1 Ocak 2013 tarihi itibari ile tehlike sınıfına bakılmaksızın işveren;
1-      İş yerinin Risk Analizi Raporunu yaptırmalıdır.
2-      İş yerinin Acil Eylem Planını yaptırmalıdır.
3-      Çalışan bütün personele İş Güvenliği Eğitimlerini verdirmelidir.
4-      Çalışanların yapacakları işe uygun olup olmadıklarını gösteren sağlık raporları olmalıdır.
5-      Çalışanların yapacakları iş ile ilgili mesleki eğitimleri olmalıdır.(Tehlikeli ve Çok Tehlikeli iş yerleri için)
 
1 Temmuz 2013 tarihi itibari ile ‘tehlikeli ve çok tehlikeli’ sınıfta yer alan işyerleri;
İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Sağlık Personeli ile sözleşme yapmalıdır.
 
1 Temmuz 2014 tarihi itibari ile ‘az tehlikeli’ sınıfta yer alan işyerleri;
İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Sağlık Personeli ile sözleşme yapmalıdır.
 

Kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Yetkili kişi: Selma Esenler

Telefon: 0212 249 34 24

E-posta: selma.esenler@ekmekissendikasi.org.tr