Yaşanan Olaylar "İSTANBUL FIRINCISI' na MAL EDİLEMEZ."

Saygı Değer İstanbul Halkına;
Bugünler de yazılı ve görsel basında yer alan “Ekmek Mafyası” olayı, İstanbul Fırıncısının bilgisi dışında gelişmiş ve İstanbul’ un küçük bir bölgesinde cereyan etmiştir.
Bu nedenle küçük bir bölgede meydana gelen münferit olay, bölgede ki Fırıncıların ticari ilişkilerinden doğan alacak-borç sorunu olarak değerlendirilmelidir.
Yaşanan bu bölgesel olay asla “İstanbul Fırıncısı’ na MAL EDİLEMEZ.”
Kaldı ki, İstanbul’ da bulunan Fırıncı Esnafının sadece % 20’ si Fırıncılar Odası’ na kayıtlıyken, % 80’ i tüccar Fırıncı olarak İstanbul Ticaret Odası’ na  ve Ekmek Sanayii İşverenler Sendikamıza kayıtlıdır. Üyelerimizin bu olaylarla hiçbir ilgisi yoktur.
İstanbul Fırıncısı her türlü zorluğa göğüs gererek İstanbul Halkına en ucuz ve en kaliteli ekmeği üretmeye devam etmektedir.
Bu münferit ve bölgesel yaşanan olay, Oda Başkanı’ nın fırınının olduğu ve İstanbul’ da Ruhsatsız Fırınların en çok bulunduğu bölgede meydana gelmiştir.
Ruhsatsız Fırınların her geçen gün artması sebebiyle, Ruhsatlı çalışan dürüst Fırıncının bu haksız rekabet karşısında dayanma gücü kalmamıştır.
Medyada bugünlerde verilen haberler doğruyu yansıtmamaktadır. İstanbul’ da her çeşit Ekmek üretildiği gibi bu Ekmeklerin fiyatları da değişkenlik göstermektedir. İstanbul’ da Ekmek fiyatları serbest rekabet kuralları içersinde oluşmaktadır.
İstanbul Fırıncısının bu tür olaylarla ilgisi olmadığı gibi, münferit ve bölgesel yaşanmış bu durum hakkında her hangi bir sorumluluğu yoktur.
Bu olaydan sorumlu kişiler, yetkililer tarafından göz altına alınmış ve olay yargıya intikal etmiştir.
Halkımızın bilgisine saygıyla sunulur.
17.06.2010

Kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Yetkili kişi: Selma Esenler

Telefon: 0212 249 34 24

E-posta: selma.esenler@ekmekissendikasi.org.tr